ജനങ്ങള്‍ ഇനി ചിരിക്കേണ്ട ; അബദ്ധം പറ്റി...ഓട നേരെയാക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങി PWD