ഹോസ്റ്റല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം ചെയ്ത് വനിതകള്‍ നയിക്കുന്ന റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്