സംരഭകത്വ ബോധവത്ക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

നഗരസഭ ചെയര്‍മാന്‍ പി.പി. എല്‍ദോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സംരഭകത്വ ബോധവത്ക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു
മൂവാറ്റുപുഴ: നഗരസഭയും താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംരഭകത്വ ബോധവത്ക്കരണ സെമിനാർ മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ ചെയര്‍മാന്‍ പി.പി. എല്‍ദോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

                           മൂവാറ്റുപുഴ ഉപജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ പ്രിയ പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപഴ്സൺ നിസ അഷ്റഫ്, സി.ഡി.എസ്. ചെയർപഴ്സൺ നിഷ മനോജ്, വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ തേജോ കൈമൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭ പരിധിയിലെ വ്യവസായ സംരംഭകർക്കും വ്യവസായ മേഖലയിലെത്തുന്ന പുതു സംരംഭകർക്കുമായി കേരള സർക്കാർ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സെമിനാർ ഒരുക്കിയത്. നാനോ സംരംഭങ്ങളും മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതകളും വിഷയത്തിൽ ആശ അബ്രഹാമും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ തേജോ കൈമളും ക്ലാസ് നയിച്ചു. സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ, എം.എസ്.എം.ഇ. ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനുകളും സൗജന്യമായി എടുക്കുന്നതിന് സംരഭകത്വ ബോധവത്ക്കരണ സെമിനാറിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു.
                                                                                                            ഷിൻസ് മാത്യു തൊടുവയിൽ
                                                                                                            ന്യൂസ് ബ്യുറോ മുവാറ്റുപുഴ ടി വി