കുന്നിന്‍ മുകളിലെ കലാലയത്തില്‍ വേറിട്ട ഓണാഘോഷം ; നിര്‍മ്മല കോളേജിന്റെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതിയ ആഘോഷം...