അനധികൃത ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വ്യാപാരത്തിനെതിരെ മര്‍ച്ചന്റ്സ് യൂത്ത് വിംഗ് ; നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം...