പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഡോക്ടര്‍ മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ MLA യുടെ ആദരവ്...