മുവാറ്റുപുഴ നഗര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം- ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി

മൂവാറ്റുപുഴ: നഗര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ അർ എഫ് ബി സൂപ്രണ്ട്ങ്ങ് എൻജിനീയർക്ക് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി കത്തുനൽകി.

മുവാറ്റുപുഴ നഗര വികസന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം- ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി

മൂവാറ്റുപുഴ: നഗര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ അർ എഫ് ബി സൂപ്രണ്ട്ങ്ങ് എൻജിനീയർക്ക് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി കത്തുനൽകി. ഏറെ വിവാദമായ മൂവാറ്റുപുഴ നഗര വികസന പ്രവർത്തികൾ എവിടെയും എത്താതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എംപിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ.

                               മൂവാറ്റുപുഴ നിവാസികളുടെ കാലങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നഗര വികസന പ്രവർത്തകർ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലായ്മ മൂലം നഗര വികസനം തീർത്തും ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നത് കെഎസ്ഇബിയും  കെ.ആർ.എഫ് ബിയും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരം വികസന പ്രവർത്തികളെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അടിയന്തരമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും എംപി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

                      ഏറെ കെട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട നഗരവികസനത്തിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിയെന്നും   പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നഗര വികസനം ഈ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കരുതെന്നും എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരത്തിൽ പുറംമ്പോക്ക്  ഭൂമികൾ യഥേഷ്ടം  ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ  പാർക്കിങ്ങ്  സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെയും  ബസ്സ് ബേയ്കൾ  നിർമ്മിക്കാതെയും നഗര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എംപി പറഞ്ഞു.

                         നഗര വികസനം നീളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എംസി റോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂവാറ്റുപുഴ നഗരപ്രദേശം അടിയന്തരമായി ടാർ ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നും , ഏകാധിപത്യപരമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ-സമീപനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലായെന്ന് എംപി വ്യക്തമാക്കി. 

                                                                                                                                                                       ന്യൂസ് ബ്യുറോ മുവാറ്റുപുഴ ടി വി